Hvilke priser har vi? Aktivitetskontingenten er den avgiften du må betale pr år for at særgruppene skal kunne betale dommere, melde på lag til serier og cuper, betale for leie av ekstern treningstid, innkjøp av utstyr som drakter, isposer, keeperhansker, baller, vester m.m. Eller skrevet med andre ord: Aktivitetskontingenten skal sørge for at deres barn får et så godt sportslig tilbud som mulig.

Ved unnlatelse av betaling, vil derfor det sportslige tilbudet bli redusert, noe som vil gå ut over alle barna i klubben. 

For 2021/2022 er det følgende satser:

Aktivitetkontingent Barneidrett kr 850
Aktivitetskontingent allidrett for de minste kr 400
Aktivitetkontingent Håndball 11 År kr 1600
Aktivitetkontingent Håndball 12 År kr 1800
Aktivitetkontingent Håndball 13 År kr 2000
Aktivitetkontingent Håndball 14 År kr 2200
Aktivitetkontingent Håndball 15 År kr 2400
Aktivitetkontingent Håndball 16 År kr 2600
Aktivitetkontingent Håndball Junior/senior kr 3100
Aktivitetkontingent 2021 - Fotball 12-13 år                                                            kr 1800
Aktivitetkontingent 2021 - Fotball 14-16 år kr 2400
Aktivitetkontingent 2021 - Fotball junior/senior kr 2600
Aktivitetkontingent 2021 - Fotball veteran kr 950