Drammenselvas venner inviterer til årlige Blaa Aften. Se vedlegg for ytterligere informasjon.

Nettside - http://blaaften.no/

Facebook - https://www.facebook.com/events/1120384681496835/

Billetter - http://www.deltager.no/blaaften2019

 

Vel møtt!