I tråd med årsmøtevedtaket gikk Glassverket inn i forhandlinger med kommunen om salg av hallen. Det som lå klart for et salg, ble i første omgang nedstemt av Rådmannen av ukjente årsaker. Men ved yttterligere god hjelp fra Kjell Arne Hermansen i Høyre, ble vedtaket snudd til seier under revidering av tertialrapporten i bystyremøte. Dermed har klubben en mye bedre økonomisk ryggrad enn tidligere, og ikke minst bedre forutsetninger enn på lengde.

Nå kan klubben begynne å tenke sport og utvikling og lage mye aktivitet og glede i bydelen fremover. Dette blir bra!

https://www.facebook.com/fredrikhaaning2019/videos/356377328413592/