Fokus i Glassverket IF er å jobbe for et best mulig treningstilbud til våre medlemmer og bidra til et positivt nærmiljø. Klubben er ikke forespurt om innspill til selve utredningsarbeidet som nå er gjennomført i denne saken, men vi ønsker likevel å bidra til et best mulig beslutningsunderlag. Derfor vil vi i vedlagte notat fremme våre synspunkter i saken relatert til idrett og arealbruk.

Notatet ble sendt alle politikere i Drammens bystyre, ledelsen i DIR og administrasjonen i Drammen Kommune søndag 2.6.