På det ekstraordinære årsmøte 02.05.19 hvor det var 27 stemmeberettigede til stede, ble det vedtatt at styret skal gå i dialog med kommunen med tanke på salg av Glassverket hallen.
Dette blir forhåpentligvis vedtatt på det siste bystyremøte før sommeren 18. juni. 
Ellers henvises det til sakspapirer og protokoller lenger ned på hjemmesiden for ytterligere informasjon rundt saken og hvorfor.