Som besluttet på årsmøtet 28.mars inviteres det med dette til ekstraordinært årsmøte i Glassverket IF torsdag 2.mai. 2019 kl. 1900 i GIF-hallen. Registrering av stemmeberettigede fra kl 1830. Møtet avholdes i tråd med vedtektene og med dagsorden som vist nedenfor (ref vedtektenes §15).

Styret minner om at man for å være valgbar til verv og/ eller stemmeberettiget må være registrert i klubben med innbetalt medlemskontingent senest 1 måned før årsmøtet avholdes og ha fylt 15 år (se vedtektenes §6).  

Dagsorden:  

 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle forslag og saker. 
  1. “En varig løsning” for drift av GIF-hallen. Eie hallen selv eller leie den av kommunen.  
 5. Vedta idrettslagets budsjett. 
 6. Foreta følgende valg:1 
  1. Styremedlem med ansvar for Idrettsskolen (velges for 1 år) 
  2. Styremedlem med ansvar for Fotball (velges for 1 år) 

 

Sak 4.1 gjelder hvorvidt klubben skal videreføre eierskap til GIF-hallen, eller om vi skal overdra driften og eierskapet til Drammen Kommune. Vi håper flest mulig kan komme på møtet og ta del i beslutningen.  

Vel møtt  

 

Med vennlig hilsen  

Styret