IFO Glassverket er en tilrettelagt aktivitetstilbud for barn fra 1-4 klasse på Åskollen skole, hvor ulike aktiviteter vil stå som det sentrale. Aktivitetstilbudet inneholder håndball, fotball, friidrett, turn, basket, innebandy, ski, skøyter, sykling og fri lek. 

Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive fridtidsvaner og interesser, samt mulighet til lek og frie aktiviteter før og etter skoletid.

Åpningstiden er 5 dager i uken i tidsrommet 1. august til 30. juni fra kl. 0700 til skolestart og fra skoleslutt til kl. 1700. Ved skolens planleggingsdager, høstferie og vinterferie vil IFO ha heldagsåpent mot ekstra betaling (100kr pr dag). Det samme i juleferie og påskeferie, men da ved minimum 10 barn. Barn som har deltidsplass vil kunne benytte ekstra dager i ferier/fridager mot ekstra betaling (200 kr pr dag).

IFO er stengt julaften, nyttårsaften og ellers ved andre helligdager. IFO holder stengt hele juli mnd.

Ved for sen henting ilegges et gebyr. 

Barna må ha med seg et måltid hver dag (to når det er hele dager).

For barn som har morgenplass tilbyr vi brød og pålegg til frokost inkludert i prisen.

 

IFO tilbyr barna oppskåret frukt hver dag.

Denne ordningen tar utgangspunkt i antall dager man har plass på.