Kjære medlemmer - vedlagt finnes kopi av styrets brev til politikere, Drammens Idrettsråd m.fl.