Saksdokumenter til årsmøte kan lastes ned her. 

Det er en .zip for alle filer samlet, i tillegg til at det er delt opp i flere .zip filer ift papirerens innhold.

Det ligger også som vedlegg usortert.