Klubben skiftet system fra Klubbadmin til Rubic høsten 2018. Aktivitetskontingent for håndball og barneidretten ble fakturert gjennom Rubic og fungerte bra. Nå skal vi fakturere medlemskontngenten for alle medlemmene. I de fleste tilfeller skal flytting av data fra et system til et annet fungere utmerket, men det finnes ingne garantier. Vi ønsker derfor å informere dere litt her.

Hvilke priser har vi? Medlemskontingent er den avgiften du må betale pr år for å være medlem i klubben. Medlemskontingenten for 2020 dekker bl.a. forsikringer og gir deg rettigheter som medlem (ift årsmøter mm). 

  • Barn (opp til og med 12 år)                         400 kr pr år
  • Ungdom (13-19 år)                                     550 kr pr år
  • Voksen (fra 20 år og eldre)                          700 kr pr år
  • Familiemedlemskap *                                  800 kr pr år
  • Trenere/ lagledere/ tillitsvalgte **                100 kr pr år
  • Støttemedlem ***                                      300 kr pr år
  • Familiemedlemskap innvilges når det er to eller flere fra samme familie – med samme bostedsadresse – registrert i MinIdrett eller Rubic. Det betyr at klubben må ha fått beskjed om hvem som er i samme familie. Om du vil kontrollere om det er riktig så kan du logge enten deg inn i Min Idrett (NIF sin løsning for administrasjon av egne medlemskap) og kontrollere/ korrigere informasjonen om ditt medlemskap der.Eller på Rubic.no
  • MinIdrett finner du her: https://minidrett.nif.no/ . Hvis du ikke har logget inn her før, så finner du brukerveiledninger og muligheten for å lage deg en bruker på samme siden.   
  • Rubic finner du her:https://rubic.azurewebsites.net/Account/Login?ReturnUrl=%2F                    
  • Har du ikke familiemedlemskap, men ønsker dette - send oss en epost på medlem@glassverketif.no, så skal vi ordne dette.

** Trenere, lagledere og tillitsvalgte er gitt lavest mulig kontingent ihht NIF sin lov. Alle som bidrar i klubben må være registrert som medlem, men klubben har naturlig nok et ønske om at denne avgiften skal være så lav som mulig.

*** Støttemedlemskap er for medlemmer som ønsker å støtte klubben, men ikke selv er aktive på ukentlig basis. Du vil fremdeles ha samme rettigheter, og kan påvirke på feks årsmøte. 

Jeg har fått mange e-poster med fakturaer – er det nødvendig eller feil?

Vårt medlemsregister er satt opp slik at vi har informasjon om det enkelte medlemmet. Hvis dette er et barn så er det også mulig å registrere inn en eller flere foreldre/ foresatte. Hvert medlem og de foreldre/ foresatte som er registrert er i mange tilfeller lagt inn med en e-postadresse pr person. Det betyr at både barnet og hver av de foreldre/ foresatte som er registrert vil få tilsendt en e-post med relevant faktura. Hvis en familie eksempelvis har 2 barn som begge har registrert begge foreldrene pr barn, så vil systemet sende ut 6 e-poster; En til hvert barn samt kopi til hver av foreldrene for begge barna. Dette resulterer i mange e-poster med samme faktura og hvis man har lagt inn en og samme e-postadresse på alle, så kommer det altså mange beskjeder til samme mottaker. Dette er funksjonalitet som vi har meldt til NIF og bedt om en endring på, men det er ikke gjort noe med foreløpig.

Det du kan gjøre for å sjekke at du bare har en faktura er å sammenlikne KID nr på mottatte fakturaer. Dette skal være likt for et og samme medlemskap.

Dersom du betaler individuelle fakturaer for flere medlemmer - sjekk at du betaler med riktig KID! Dersom du betaler på samme KID to ganger vil ikke innbetalingen bli håndtert riktig.

Jeg er fakturert for feil beløp – hva gjør jeg? 

Hvis du har fått en faktura du mener er feil så må du kontakte klubben på medlem@glassverketif.no og forklare hva du mener er feil. Så sjekker vi opp og korrigerer hvis noe er feil.

Frister for innbetaling ift årsmøtet.

I klubbens vedtekter står det at man må ha vært medlem i klubben i minst 1 måned og ikke skylde klubben medlemsavgift for å kunne ha stemmerett- og være valgbar på klubbens årsmøte. I praksis betyr dette at eksisterende medlemmer (de som har vært medlem fra 2017 og tidligere) må ha betalt kontingenten innen årsmøtet (26 mars).  Nye medlemmer i 2020 må betale innen 26.februar for å ha stemmerett/ være valgbar på årsmøtet. Hvis det er spesielle hensyn som gjør at betaling innen fristen er vanskelig, så ta kontakt med oss på medlem@glassverketif.no og avtal en annen frist.

Vi håper dette har klargjort det meste rundt faktureringen av medlemskontingent. Skulle du likevel ha spørsmål kan du ta kontakt på medlem@glassverketif.no.

 

Vi beklager de evt feil/mangler som forekommer på utsendte faktura, men med deres tilbakemelding skal vi rette på dette umiddelbart.

 

Med vennlig hilsen 

Adminstrasjonen/styret