Medlemskontingent er den avgiften du må betale pr år for å være medlem i klubben. Medlemskontingenten  vedtatt på årsmøtet 15.april 2021 dekker bl.a. forsikringer og gir deg rettigheter som medlem (ift årsmøter mm). 

Medlemskap pr kalenderår  500 kr pr år
Familiemedlemskap*, 2 eller flere med samme betalingskontakt 900 kr pr år
Trenere, lagledere og tillitsvalgte** 200 kr pr år
Støttemedlem*** 500 kr pr år

* Familiemedlemskap innvilges når det er to eller flere fra samme familie – med samme bostedsadresse – som har samme betalingskontakt i Spond. Om du vil kontrollere om det er riktig så kan du logge enten deg inn i Spond-appen og sjekke at samme person står som betalingkontakt på de medlemmene det gjelder. 

** Trenere, lagledere og tillitsvalgte er gitt en lav kontingent ihht NIF sin lov. Alle som bidrar i klubben må være registrert som medlem, men klubben har naturlig nok et ønske om at denne avgiften skal være så lav som mulig.

*** Støttemedlemskap er for medlemmer som ønsker å støtte klubben, men ikke selv er aktive på ukentlig basis. Du vil fremdeles ha samme rettigheter, og kan påvirke på feks årsmøte. 

Hvis det er spesielle hensyn som gjør at betaling innen fristen er vanskelig, så ta kontakt med oss på medlem@glassverketif.no og avtal en annen frist.

Vi håper dette har klargjort det meste rundt faktureringen av medlemskontingent. Skulle du likevel ha spørsmål kan du ta kontakt på medlem@glassverketif.no.

 

Sist oppdatert: 29.04.2021