Alle som spiller håndball, må ha lisens fra det året de fyller 13 år. Lisensen innbefatter en forsikring for spilleren i tilfelle skade både på trening og i kamp.

Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år. 

NB: Forfallsdato for lisensen 2019/20 er 1. september 2019. Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen.

Spillere under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring.  Man betaler først lisens det kalenderåret man fyller 13 år.  Forfall for denne aldersgruppen vil dermed først være 1. januar 2020, og denne lisensen gjelder fram til og med 31. august 2020.

Les mer om lisensen hos Norges Håndballforbund 

Hva som er omfattet i lisensforsikringene ser du her:

 https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/forsikringsvilkar_lisens.pdf