GLASSVERKET FYLLER 100 ÅR

Mandag 11. Februar 2019 er det nøyaktig 100 år siden Glassverket Idrettsforening ble stiftet. Siden den gang har klubben drevet flere ulike typer organisert idrett, men har i senere tid hatt størtst fokus på håndball og fotball. Klubben har flere triumfer på begge baner, men er nok utvilsomt mest kjent for sine prestasjoner på håndballbanen, hvor laget så sent som i 2016/207 tok en bronse i seriespill. Siden den gang har idrettsprestasjonene blitt overskygget av dårlig økonomi og flere tøffe valg har blitt gjort innad i klubben.

Vi ønsker at 100-års jubileumet skal markere en ny start for klubben, der alle jobber sammen mot et felles mål. Et mål om å gjenskape gode idrettsprestasjoner og bygge videre på det gode som allerede finnes. Ildsjeler skal hedres, fellsskapet skal styrkes og sammen skal vi feire klubbens jubileum. "På samme lag" er jubileumets slagord, og vi håper at denne feiringen skal knytte både klubben og nærmiljøet tettere sammen. 

Selve feiringen finner sted i Glassverket Idrettshall, lørdag 16. februar. Det vil være et gratis tilbud for barn og unge på dagtid, mens vi senere på kvelden skal ha en festmiddag for de over 18 år. Arrangementet på kveldstid koster 350 kr per person, og har et begrenset antall plasser. Her blir det servert tapas, og Ivar Jacobsen m/ band står for live musikk utover kvelden. 

BILLETTER KJØPES PÅ FØLGENDE MÅTE: 

350kr overføres til følgende konto: 9015 18 00415 - og merkes med navn på vedkommende som skal ha billetten. Du får ingen fysisk billett, men det vil være noen som sjekker navnet ditt opp mot lista når du ankommer jubileumet.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Stian H. Andresen - 41769725 - stian.andresen93@gmail.com