Ekstraordinært årsmøte

Som vedtatt på fortsettende årsmøte i juni 2017 skal det avholdes et ekstraordinært årsmøte for å komplettere punktene angitt nedenfor på et eget møte i september 2017. Det inviteres på bakgrunn av dette til ekstraordinært årsmøte 12.9 klokken 20:00 i GIF hallen.

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle justert organisasjonsplan.
 5. Behandle forslag til endringer i vedtekter.
 6. Foreta følgende valg:
  1. Sportssjef
  2. Styremedlem for Håndball Bredde
  3. Styremedlem for Håndball Rekrutt
  4. Styremedlem for Ski
  5. Styremedlem uten spesifikt gruppe-ansvar
  6. Valgkomite

 

Vel møtt

Mvh Styret

 

Styrets innstillinger og vedlegg til sakslisten

Styret har konstituert og innstiller på følgende kandidater til styrevervene:

 • Sportssjef: Svein Blokkhus
 • Håndball Bredde: Kjetil Carlsen
 • Håndball Rekrutt: Gitte Christensen
 • Ski: Arve Melling
 • Styremedlem: Ina Hagel

 

Vedlegg 1: Oppdaterte vedtekter

Vedlegg 2: Oppdatert organisasjonsplan