Glassverket Idrettsforening tilbyr allidrett for barn født i 2013-2014 og 2015 på Åskollen. Allidretten for de aller minste tilbyr et variert, allsidig og morsomt aktivitetstilbud. Tilbudet vil være et variert og allsidig idrettstilbud med fokus på gym og gøy for barna. Vi vil ha som hovedfokus at lek og moro skal stå som det sentrale.  Vi setter barnets mentale og fysiske utvikling i sentrum.

Hvorfor Allidrett?

  • Grunnlaget legges i gym og turn.
  • Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.
  • Varierte og allsidige aktiviteter vet vi vil gi barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Hva legger vi vekt på?

Dans og musikk

Motorikk og turn

Stafetter

Hinderløype

Lek med og uten ball

Aktivitetene vil foregå i gymsalen på Åskollen skole sammen med instruktørene. Foreldre har lov til å være inne i gymsalen og bistå hvis det skulle være nødvendig. Ellers ønsker vi at foreldrene for de eldste kullet oppholder seg ute i garderoben under aktivitetene, slik at trenerne får fulle og hele fokuset til barnet.

 

Pris: 700 kr for Allidrett sesongen 2018/2019.
(300 kr for aktivitetskontigent og 400 kr for forsikring og medlemskap i Glassverket Idrettsforening)  


Treningen vil finne sted i gymsalen på Åskollen skole på:

Tirsdager for barn født i 2013 kl 17-18

Onsdager for barn født 2014-2015 kl 17-18

Første trening tirsdag og onsdag 11 og 12 september.

 Ønsker ditt barn å være med på allidrett?
Send mail til  charlotte.aasbo@glassverketif.no for påmelding med navn, fødselsdato og adresse.

 

Vi håper så mange som mulig har lyst til å være med J

Velkommen til trening!

 

Med hilsen Barneidretten i Glassverket IF