Sakene som ble behandlet var regnskap for 2016, revidert budsjett 2017, organisasjonsplan og valg. Både regnskap, revidert budsjett og organisasjonsplan ble godkjent av generalforsamlingen og du kan lese referatet fra møtet vedlagt.

Det ble også gjennomført valg av nytt styre ihht vedtatt organisasjonsplan, og styret består nå av følgende personer:

Styreleder Frode Steen
Nestleder Stig Husmo
Sportssjef Ikke besatt
Styremedlem Idrettsskole Stine L. Vangstein
Styremedlem Håndball Ikke besatt
Styremedlem Topphåndball Erik Øie
Styremedlem Fotball Stian Borgersen
Styremedlem Ski Ikke besatt (legges i bero)
Styremedlem Klubbdrift Asgeir S. Nilsen
Varamedlem Ina B. Hagel

Det nye styret fikk i oppgave å jobbe videre med finne kandidater til vervene som sportssjef og styremedlem for håndballgruppen, mens styremedlem for ski-gruppen ikke blir besatt.

En viktig milepæl er passert gjennom godkjenning av regnskapet for 2016. Klubben kan med det legge et særdeles vanskelig år bak seg og nå rette alle krefter inn på å utvikle det sportslige tilbudet og sikre robust drift av klubben i årene som kommer. Det er en motivert gjeng i styret som nå går løs på dette og alle i klubben skal få god anledning til å være med i dette arbeidet og påvirke veien videre.


Styret vil benytte anledningen til å takke avtroppende styre og alle andre som har bidratt gjennom året som har gått og ønske alle en riktig god sommer.