918.000,- til aktive lokalsamfunn

Samarbeid skole og idrettslag, helseknutepunkter, ungdomsutvalg, rollemodellens kraft, åpen hall og sommercamp er noen av stikkordene i søknadene til idrettslagene som nå har mottatt midler til satsing på aktive lokalsamfunn. Strømsgodset Toppfotball, Konnerud IL, Strømsgodset IF og Glassverket IF ble tildelt til sammen 918.000,- for sine søknader. Noen av disse idrettslagene har allerede jobbet over lengre tid gjennom ulike modeller, mens andre er i oppstarten.

Idrettslag ble i år oppfordret av Drammen idrettsråd å søke om midler til å ta et større samfunnsansvar. – Dette er en historisk tildeling da det er første utdeling av midler til aktive lokalsamfunn i Drammen. Prosjektene som mottar midler idag er spesielt spennende fordi de har ambisjoner over tid, sier Janne Hafskjold, inkluderingskonsulent i Drammen idrettsråd. Konnerud IL og Strømsgodset Toppfotball søker om videreutvikling av sine satsinger på området. Glassverket IF og Strømsgodset IF er idrettslag hvor det spirer og gror av engasjement for tida, fortsetter hun.

- Idrettslag spiller allerede en avgjørende rolle i sine lokalmiljøer gjennom den daglige aktiviteten for sine medlemmer. I satsningen på Aktive Lokalsamfunn støtter vi idrettslag som tar et utvidet ansvar for å skape aktivitet for innbyggerne i sitt nedslagsfelt, uavhengig av medlemskap og i samarbeid med skolen og andre frivillige organisasjoner. Slike tiltak må derfor på sikt finne sin egen form for økonomisk bærekraft, sier Øyvind Thorsen, daglig leder i Buskerud idrettskrets

Det er ingen selvfølge, men en stor glede å se så mye bra samarbeid mellom offentlig, frivillighet og det private. Det er flott å se så stort engasjement og de gode, trygge og aktive lokalsamfunnene dette gir» Sitat fra Vei, Natur og Idrett i Drammen Kommune ved Marte Bøhm.
Jeg er virkelig imponert over hva idretten i Drammen får til. Kommunen og idretten sammen bør utnytte det spillerommet vi har fått nå til å utvikle gode og aktive nabolag som bidrar til godt folkehelsearbeid. Dette er i tråd med folkehelsestrategien for Drammen kommune frem til 2020, sier Folkehelsekoordinator i Drammen Kommune, Kebel Marin Fleites.

Ekte kjærlighet på Gulskogen

Strømsgodset IF ble overrasket og lykkelige over innvilget søknad.

En gledens dag for «Ekte kjærlighet på Gulskogen. Vi er stolte over at det arbeidet vi gjør her på Gulskogen blir lagt merke til og støttet av Drammen Idrettsråd, Buskerud Idrettskrets, Drammen kommune og Gjensidigestiftelsen! For å kunne videreutvikle det påbegynte arbeidet med å skape et bredt tilbud av aktiviteter som fanger opp og inkluderer alle våre innbyggere, er vi prisgitt støtte fra alle hold, og det er fantastisk å være vitne til at idretten, kommunen og det private går sammen om å gi oss dette løftet, forteller Ingvild Juvkam Dyve, (koordinator i Strømsgodset IF for Aktive Lokalsamfunn)

Chris Bjelke fra Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner i Buskerud. Han heier på Aktive Lokalsamfunn og håper prosjektene utvikler seg til modeller som kan vise seg å være forbilder for andre.

Aktiv Lokalsamfunn

Aktive lokalsamfunn er nærmiljøer, bygder og bydeler hvor det tas et samlende initiativ for å høyne innbyggernes aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede.

Lokalsamfunn i Buskerud og nasjonalt.

- Det er herlig å se at hvordan prosjektene utvikler seg i Buskerud. Vi er heldige som kan bidra inn mot økt aktivitet. Det hele starter med ildsjeler lokalt, sier han.

Lage Sofienlund i Strømsgodset Toppfotball sier: «For oss i Strømsgodset Toppfotball er denne tildelinga er bevis på at vi nå blir tatt skikkelig på alvor som en reell aktør i samfunnsutviklinga i Drammen. Det å få muligheten til å ha en definert rolle inn i arbeidet med å skape aktive lokalsamfunn er vi stolte av. Nå gleder vi oss til å komme ut i de ulike bydelene og bidra enda mer i nærmiljøutviklinga i byen. Dette blir helt strålende!»

Tre viktige bidragsytere – Det offentlige, det private og det frivillige

Idretten bidrar med 1/3 (post fra LAM-tildelingen), Drammen kommune bidrar med 1/3 og Gjensidigestiftelsen går inn med den siste tredjedelen. Søknadene har blitt nøye vurdert av daglig leder Geir Skinnes ( Drammen Idrettsråd) Janne C Hafskjold inkluderingskonsulent (Drammen Idrettsråd), Øyvind Thorsen fungerende org.sjef (Buskerud Idrettskrets) og Marte Bøhm (Drammen Kommune).