Regnskapet ble ikke ferdistilt i i tide og det ble vedtatt at behandlingen av regnskapet blir utsatt. Det førte til at det blir arrangert et fortsettende årsmøte 24. april 2018 klokken 19.00. I lys av at vedtaket om at styret ikke fikk fullmakt til å jobbe videre med utskilling av topphåndball så må budsjettet omarbeides. Nytt budsjett fremlegges på fortsettende årsmøte.

Et av klubbens medlemmer foreslå følgende: "Styret pålegges å fremlegge en oversikt over hva slags kostnader som er forbundet med spill i 1.divisjon neste sesong. Styret pålegges å legge fram en finansieringsplan for spill i 1.divisjon i GIF."

Det var et klart flertall for medlemmets forslag og styret vil på det fortsettende årsmøte legge frem en oversikt over kostnader og en finansieringsplan for spill i 1.divisjon, og ser samtidig på kostnadsbilde for spill i 2.divisjon.

Styret forfølger tilgjengelige muligheter, inkludert ekstern vurdering av hittil utarbeidet budsjett, for å presentere et best mulig produkt til årsmøtet. I tillegg er noen av styrets viktigste oppgaver på nåværende tidspunkt.:

1. Endre rammer og roller for å sørge for tettere samarbeid mellom styret og daglig leder som følge av endringer i administrasjonen.
2. Finne erstatter for økonomiansvarlig som har siste offisielle dag i GIF i april.
3. Komplettere styret gjennom å benytte tilgjengelige mennesker i påvente av nye styremedlemmer.
4. Løse trenerkabalen for lag i Håndball Bredde.
5. Kartlegge hvem som blir med videre ved eventuelt spill i 1. div. / alternativt 2. div.

Innkallingen til det fortsettende årsmøte vil bli sendt ut senest en uke før.

NB! Benytter anledningen til å minne dere på årsmøtet torsdag 24 april kl 19 i gymsalen!