Endringer er merket med *)

Klasse Ballstørrelse Klasse Ballstørrelse
Senior-18-20-M 3 Senior-18-20-K 2
Gutter 17 3 Jenter 17 2
Gutter 16 2*) Jenter 16 2
Gutter 15 2*) Jenter 15 2
Gutter 14 1*) Jenter 14 1
Gutter 13 1 Jenter 13 1
Gutter 12 0*) Jenter 12 0*)
Gutter 11 0 Jenter 11 0
Gutter 10 0 Jenter 10 0
Gutter 9 00*) Jenter 9 00*)
Gutter 8 00 Jenter 8 00
Gutter 7 Mykball 00*) Jenter 7 Mykball 00*)
Gutter 6 Mykball 00*) Jenter 6 Mykball 00*)

For mer informasjon, se artikkel hos Norges Håndballforbund