Hva: Internt Trenerkurs

Hvor: Åskollen Skole / Glassverket Kunstgress

Når: Lørdag 14. April kl 10:00 - 16:00 

Hvem: Obligatorisk for alle trenere i Glassverket Fotball, åpent for andre medlemmer av Glassverket IF. 


For første gang gjennomfører Glassverket Fotball et internt trenerkurs som er obligatorisk for alle trenere i fotballgruppa. Hovedgrunnen til at vi ønsker å ha dette som et krav til trenerne er at vi ønsker å styrke kompetansen, ikke bare rundt fotballfaget, men også på treningsveiledning på generell basis. Vi tror at en felles forståelse og en lilla tråd i fotballtilbudet er viktig for å klare å holde på spillerne lengst mulig.

Kurset gjennomføres som et intensivkurs over en dag hvor vi kommer innom flere temaer som er viktig for alle trenere uavhengig av alder og ferdighetsnivå. Kurset blir delt opp i tre deler, med en teoretisk, en praktisk del og en diskusjonsbasert del. Opplegget ledes av sportslig leder i fotballgruppa, Stian H. Andresen. Vi skal blant annet gjennom temaer som; kommunikasjon mellom trener/spiller/forelder og treningsplanlegging. Se vedlegg for fullstendig faglig agenda. 

Vi ønsker også å åpne for at ivrige foreldre, eller trenere i andre grupper kan delta på kurset, dette fordi vi ønsker å skape en kultur der kompetanseutvikling står i fokus. Vi tror at alle har noe å bidra med, og kan tilføre vårt allerede gode miljø enda mer! 

Kanskje dette kan være starten på et spennende engasjement i Glassverket Fotball, eller er du bare interessert i hva som skjer i klubben? Dersom dette skulle være noe for deg, ta kontakt med Stian Andresen for påmelding - 41769725 / sportsliglederfotball@glassverketif.no. Vi kommer også til å gi oppfølgning til eventuelle foreldre eller andre som ønsker å delta i etterkant, dersom dette er ønskelig. 

Etter vi har vært gjennom det faglige innholdet ønsker vi å åpne opp for en litt mer avslappet seanse i Glassverket Idrettshall. Vi kommer til å vise flere Premier League kamper, og åpner for at trenere kan bli enda bedre kjent på tvers av lag, grupper og idretter. Ved siden av kompetanseutvikling er også det sosiale noe vi har satt høyt på lista for 2018, og vi håper derfor at vi ser akkurat deg!

Glassverket Fotball - Flest mulig, lengst mulig, best mulig!