Som de fleste av dere antakelig har registrert så fakturerte klubben årets medlemskontingent før helgen. I forbindelse med det har vi fått en del spørsmål som vi ønsker å gi felles svar på.

Hva er fakturert og hvilke priser har vi? Medlemskontingent er den avgiften du må betale pr år for å være medlem i klubben. Nå er det fakturert for 2018 og avgiften dekker bl.a. forsikringer og gir deg rettigheter som medlem (ift årsmøter mm). Aktivitetskontingenten (treningsavgift pr idrett) kommer i tillegg og faktureres separat. Det som er sendt ut nå er medlemskontingent og klubben har følgende typer:

  • Barn (opp til og med 12 år)                         400 kr pr år
  • Ungdom (13-19 år)                                     550 kr pr år
  • Voksen (fra 20 år og eldre)                          700 kr pr år
  • Familiemedlemskap *                                  800 kr pr år
  • Trenere/ lagledere/ tillitsvalgte **                100 kr pr år
  • Støttemedlem ***                                      300 kr pr år

* Familiemedlemskap innvilges når det er to eller flere fra samme familie – med samme bostedsadresse – registrert i MinIdrett (og dermed klubbens medlemsregister «KlubbAdmin»). Det betyr at klubben må ha fått beskjed om hvem som er i samme familie og mange av disse tilfellene har vi klart å fange opp (det er fakturert 101 familier/ familiemedlemskap i år). Om du vil kontrollere om det er riktig så kan du logge deg inn i Min Idrett (NIF sin løsning for administrasjon av egne medlemskap) og kontrollere/ korrigere informasjonen om ditt medlemskap der. MinIdrett finner du her: https://minidrett.nif.no/ . Hvis du ikke har logget inn her før, så finner du brukerveiledninger og muligheten for å lage deg en bruker på samme siden.

** Trenere, lagledere og tillitsvalgte er gitt lavest mulig kontingent ihht NIF sin lov. Alle som bidrar i klubben må være registrert som medlem, men klubben har naturlig nok et ønske om at denne avgiften skal være så lav som mulig.

*** Støttemedlemskap er for medlemmer som ønsker å støtte klubben, men ikke selv er aktive på ukentlig basis. Støttemedlemskap har begrensninger ift rettigheter i klubben (ref NIF’s lovnorm for idrettslag).

Jeg har fått mange e-poster med fakturaer – er det nødvendig eller feil?

Vårt medlemsregister er satt opp slik at vi har informasjon om det enkelte medlemmet. Hvis dette er et barn så er det også mulig å registrere inn en eller flere foreldre/ foresatte. Hvert medlem og de foreldre/ foresatte som er registrert er i mange tilfeller lagt inn med en e-postadresse pr person. Det betyr at både barnet og hver av de foreldre/ foresatte som er registrert vil få tilsendt en e-post med relevant faktura. Hvis en familie eksempelvis har 2 barn som begge har registrert begge foreldrene pr barn, så vil systemet sende ut 6 e-poster; En til hvert barn samt kopi til hver av foreldrene for begge barna. Dette resulterer i mange e-poster med samme faktura og hvis man har lagt inn en og samme e-postadresse på alle, så kommer det altså mange beskjeder til samme mottaker. Dette er funksjonalitet som vi har meldt til NIF og bedt om en endring på, men det er ikke gjort noe med foreløpig.

Det du kan gjøre for å sjekke at du bare har en faktura er å sammenlikne KID nr på mottatte fakturaer. Dette skal være likt for et og samme medlemskap.

Dersom du betaler individuelle fakturaer for flere medlemmer - sjekk at du betaler med riktig KID! Dersom du betaler på samme KID to ganger vil ikke innbetalingen bli håndtert riktig.

Det står Buypass Payment som mottaker - er det riktig?

NIFs løsning for medlemsregister benytter Buypass til å håndtere faktura og betaling. Innbetalinger går til Buypass' konto, og overføres Glassverkets konto en gang i uken. Riktig konto er 1503 38 89043.

Jeg er fakturert for feil beløp – hva gjør jeg? 

Hvis du har fått en faktura du mener er feil så må du kontakte klubben på medlem@glassverketif.no og forklare hva du mener er feil. Så sjekker vi opp og korrigerer hvis noe er feil.

Det vi har fått informasjon om er at fakturering av trenere, lagledere og tillitsvalgte i år ikke har blitt riktig. For de 79 personene dette gjelder vil vi gå inn pr person og kontrollere hva som er fakturert og kreditere/ korrigere dette slik at det blir riktig. Dersom man f.eks inngår i et familiemedlemskap og det vil gi lavest pris så skal det ikke faktureres egen «trener-pris» i tillegg. Korrigering av dette vil skje fortløpende fremover og senest i løpet av uke 8. Vi beklager at dette har blitt feil.

Frister for innbetaling ift årsmøtet.

I klubbens vedtekter står det at man må ha vært medlem i klubben i minst 1 måned og ikke skylde klubben medlemsavgift for å kunne ha stemmerett- og være valgbar på klubbens årsmøte. I praksis betyr dette at eksisterende medlemmer (de som har vært medlem fra 2016 og tidligere) må ha betalt kontingenten innen årsmøtet. Det tar noen dager å få registrert betalingen på vår konto så vi ber om at medlemskapet er betalt innen fristen 8.mars. Om du er i tvil om betalingen din rekker å bli registrert innen årsmøtet kan du ta med kvittering for innbetalt kontingent til møtet. Nye medlemmer i 2017 må betale innen 20.februar for å ha stemmerett/ være valgbar på årsmøtet. Hvis det er spesielle hensyn som gjør at betaling innen fristen er vanskelig så ta kontakt med oss på medlem@glassverketif.no og avtal en annen frist.

Vi håper dette har klargjort det meste rundt faktureringen av medlemskontingent. Skulle du likevel ha spørsmål kan du ta kontakt på medlem@glassverketif.no

 

Med vennlig hilsen 

Styret