Glassverket ønsker samtlige trenere i barneidretten gjennom minimum Grasrottrener del 1 - Introduksjonskurset, et grunnkurs som alle må ha før man kan ta nye delkurs.

Delkursene anbefales å ta i stigende rekkefølge 1-4.

Glassverket planlegger delkurs 1 enten før eller etter sommerferien 2023.

Fra Glassverket har 6 trenere gjennomført delkurs 2.

Bilde av trenerne etter endt praksis-økt (bilde) på Gulskogen, søndag 26. mars.

Kursdeltakere: Oransje caps; Siyamak Nemati, (h), Stian Rones , Adrian Temte(kursholder NFF), Dan Sharoni, sportslig leder barneidretten, Raine Ahlnäs, Per Ove Hagen. (Geir Velve, ikke til stede).

Neste steg blir for denne gjeng blir delkurs 3

Vil du også på kurs eller ønsker mer informasjon ?

Da kan du ta kontakt med sportslig leder i barneidretten Dan Sharoni på tlf:+47 95253378