Mirrow er en profesjonell samarbeidspartner for idrettslag og foreninger, og deres visjon er å forenkle klubbens administrasjon og frigjøre tid for klubben. De kan bidra med blant annet sponsorarbeid og tilskuddssøknader mm.  

Mirrows arbeid vil komme alle gruppene til gode, og vi forventer økte sponsorinntekter i 2023 fordelt på alle grupper. Noen utgifter blir følgelig også belastet gruppene.

 For å sikre at Mirrows arbeid ikke kommer i konflikt med klubbens eget arbeid, skal innhenting av midler fra sponsorer og evnt støtteordninger alltid koordineres via daglig leder, Louise.

Les mer om Mirrow As her