Tilbakemeldingene er ofte at det lettere å få inn penger fra dugnad eller sponsorer hvis midlene kan gå til egne lag, fremfor at inntektene må deles med gruppe/hovedforening, og vi åpner derfor nå opp for at lagene fritt kan skaffe midler til egne lagskasser.

Det er imidlertid viktig å huske på at klubben trenger inntekter for å kunne opprettholde sunn drift uten å øke medlems- og aktivitetskontingenten betraktelig, det vil derfor fortsatt bli gjennomført enkelte klubb- eller gruppedugnader.

For at dugnader som initieres av klubb eller gruppe ikke skal kollidere med egne lagsdugnader, vil administrasjonen lage et årshjul som alle må forholde seg til.

Når det gjelder egne sponsorer, så kan lagene disponere shorts (ikke drakt) til det.

For å sikre at det ikke inngås motstridende avtaler i klubben, skal alle sponsoravtaler godkjennes av daglig leder.

Trykk på shorts betales av laget (eller sponsor), men skal organiseres av klubben.

Vi håper dette kan motivere til økt engasjement og aktivitet for store og små!