Lav inntekt og bekymret for utgifter til håndballen, fotballen eller barneidretten?
 
Med coop dugnaden kan du søke om å få dekket utgifter til medlemsskap, lisens, treningsavgift, cuper, klær og sko opptil 10.000 kr. Det kreves ikke dokumentasjon på økonomisk situasjon, kun summer på det du ønsker dekket. 
(Gjelder for barn mellom 0-20 år, som bor i en lavinntektsfamilie)
 
Merk, søknadsfrist 15. januar (du får svar innen 3. februar!)
 
Mer info om Coop-dugnaden finner du her
 
Søknadsprosessen er enkel, men må gå via daglig leder. Det er ingen begrensning i antall barn pr. familie.
 
Ta kontakt med daglig leder Louise Pedersen på mobil 92313234, helst på dagtid eller på epost 
 
Vi håper du som trenger det vil benytte deg av muligehten!