En sportslig leder er en frivillig ressurs (ulønnet) som har det overordnede ansvaret for fotballaktivitetene i klubben, og skal være bindeleddet mellom spillere og klubb, og klubb og krets.

  • En sportslig leder skal bidra til å videreutvikle fotballens sportsplan slik at medlemmene får gode fotballopplevelser.
  • Du sørger for at lagenes trenerteam blir etablert og følger opp disse gjennom sesongen.
  • I tillegg vil sportslig leder ha ansvar for å følge opp spillere som deltar på ulike samlinger i regi av klubben, kretsen og landslag.
  • Du vil inngå i fotballens arbeidsutvalg som består av engasjerte og kompetente ressurser, og du får mye støtte i denne gruppen.
  • Du vil ha stor mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver, og eventuelt delegere oppgaver videre.

 

Vi ser etter deg som er engasjert og som på en meningsfylt måte ønsker å bidra til at fotballen i Glassverket fortsatt kan tilbys med god kvalitet.

Ta kontakt med: robert.sipina@glassverketif.no

 

Samtidig ønsker vi å takke avtroppende sportslig leder Svein Blokkhus for en fantastisk innsats og pågangsmot. Tusen takk for at du har bidratt til gleden, innsatsen og fellesskapet vi har sett på fotballbanen Svein!

Nå trenger vi en ny person som kan ta over denne stafettpinnen.