Som Rent Idrettslag har vi et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets handlingsplan og jobbe for et sundt og dopingfritt miljø.

Idrettslagets handlingsplan inkluderer blant annet følgende tiltak:

  1. Gjennomføre ren utøver
  2. Henge opp rent IL-plakat i lokalene
  3. Ta standpunkt til bruk av treningssenter

Mer informasjon om Rent Idrettslag finner du her

Mer informasjon om ren utøver finner du her