Mandag 21. Januar kl 19:00 holdt fotballgruppa informasjonsmøte for gruppas medlemmer. Møtet ble avholdt i gymsalen og 57 stykker deltok. Det ble tatt opp og infomert om en rekke endringer i fotballgruppa. Møtet ble ledet av Stian H. Andresen (Sportslig Leder Fotball), Stian Borgersen (Fotballeder) og Svein Blokkhus (Sportsjef).

For mer informasjon om innholdet se vedlegg, eller under fanen dokumenter til venstre.

Vi var gjennom følgende temaer; 

 • Klubbens organisering, rutiner og nye ansatte. 
 • Fotballgruppas situasjon i dag, og planer for videre arbeid.
 • Fotballhåndbok og sportsplan fotball.
 • Ubmannede stillinger i fotballgruppa. 

Vi håper at du som leser dette kan tenke deg å bidra til å styrke vårt fellesskap gjennom å bidra i fotballgruppa. Følgende roller er i dag ubemannede;

 • Gruppeleder 
 • FAIR PLAY Ansvarlig
 • Kasserer 
 • Trenerutvikler 
 • Oppstartsansvarlig 
 • Treningskoordinator 
 • Dommerutvikler 
 • Spillerutvikler gutter 
 • Spillerutvikler jenter 

Mer informasjon finnes i styringsdokumentene og i vedlegget under.

Der er ingen krav til kompetanse og vi gir deg en grundig opplæring, oppfølgning og kursing. Ta gjerne en telefon til Sportslig Leder, Stian H. Andresen - 41769725, for en hyggelig prat og mer informasjon. 

Takk for at du møtte opp!