Vi søker deg som er leken og har lyst til å aktivisere barn, og som gjerne tar litt ekstra ansvar. 

IFO er en idrettsfritidsordning som holder til i og omkring Glassverkethallen. Dette er et tilbud for 1.-4. klassinger på barneskolen, etter skoletid fra 13-17. Vi har også morgen-IFO fra 07:00-Skolestart.

Vi har avtaler med flere barneskoler i Drammensområdet om å ha ansvaret for FYSAK (fysisk aktivitetstime) som en del av vårt aktive lokalsamfunns-tilbud.

Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive fritidsvaner og interesser, samt mulighet til lek og frie aktiviteter før og etter skoletid. Vi er opptatt av at barna skal få leke og ha det gøy med aktivitet, både organiserte opplegg, men også muligheten til å utfolde seg fritt både ute og inne.

Vi tilbyr:

 • 100 % stilling
 • Mulighet til faglig utvikling 
 • En variert og aktiv arbeidsdag med ulike, spennende arbeidsoppgaver.
 • Arbeidstid mellom kl.07.00 - 17.00.
 • 1-2 års engasjement med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av aktivitetsøkter.
 • Lede og gjennomføre lek og aktivitetsøkter.
 • Hjelpe, veilede og tilrettelegge for barna på IFO.
 • Oppgaver rettet mot aktive lokalsamfunn

Fordeling av arbeidsoppgaver:

 • 50 % Medarbeider / aktivitetsleder på IFO.
 • 40 % Aktive lokalsamfunn
 • 10 % Administrative oppgaver i planlegging og oppfølging av aktivitet

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Kunne lede og organisere aktiviteter og idretter for barn 
 • Glad i å være i aktivitet
 • Erfaring med barn og unge
 • Gjerne utdanning/erfaring innen idrett
 • Positiv, engasjert og godt humør
 • Samarbeidsvillig og initiativrik
 • Evnen til å kommunisere godt med barn.

Utdanning:

Dette er ikke et krav, men søkere med høyere utdanning og annen relevant erfaring vil være positivt.

Annet:

Vi stiller krav om politiattest i denne stillingen.

Søknad og CV sendes til:
Teamleder IFO: Susanne Marcussen
susanne.marcussen@glassverketif.no
Tlf: 975 47 974

Spørsmål angående stillingen rettes til teamleder IFO, Susanne Marcussen.