Styret i Glassverket IF har vedtatt at det skal gjennomføres et ekstraordinært årsmøte iht. vedtektene (Lov for Glassverket) § 18

Møtet avholdes i Glassverkethallen onsdag 22.06.22 kl 18.30.

 

Saksliste med dokumenter:

 

Sak EOM-01: Sammensetning av kontrollutvalget

Sak EOM-02: Orientering om topphåndballen

 

Vel møtt!