Det er et stort behov for flere fosterhjem i Norge. Derfor er vi i Fosterhjemstjenesten i BUFetat (Barne-, ungdoms og familieetaten) region sør glade og takknemlige for at Glassverket IF ønsker å være ambassadør for oss!

Målet med ambassadøravtalen er å nå ut til de som vurderer å bli fosterhjem med informasjon om behovet for fosterhjem i Norge, og informasjon om det å bli og være fosterhjem. Som ambassadør for fosterhjemstjenesten håper vi at Glassverket kan være med på å synliggjøre behovet, formidle informasjon og senke terskelen for å ta kontakt med oss i fosterhjemstjenesten. Det betyr at Glassverket stiller sine kanaler og ressurser tilgjengelige for å spre informasjon om fosterhjem. Vi har tro på at innsatsen til Glassverket kan utgjøre en forskjell i lokalmiljøet.  

Det var daværende Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad som i oktober 2020 startet en nasjonal dugnad for å rekruttere flere fosterhjem, med utgangspunkt i tros- og livssynsorganisasjoner som ambassadører. Siden den tid har fosterhjemstjenesten i region sør vært så heldige å få ambassadører også blant frivillige organisasjoner og idrettslag. Glassverket IF er det tredje idrettslaget i hele region sør (bestående av fylkene gamle Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder) som har inngått en ambassadøravtale med fosterhjemstjenesten, BUFetat! 

Vi gleder oss til samarbeidet!

F.v: Rådgivere Jannicke Hagen, Anne Guro Lunde, Ellen Johanne Lie, Mette Gro Bodsberg og avdelingsleder Trine Wengen fra Fosterhjemstjenesten i Bufetat Region Sør, avd. Buskerud.

 

Her fra signering av ambassadøravtale med daglig leder i GIF, Louise Pedersen og Jannicke Hagen fra Fosterhjemstjenesten, BUFetat.