Komiteen vil jobbe tett sammen med Drammen Kommune i forbindelse med bygging av ny ungdomsskole, men også se på hvordan eksisterende anlegg kan oppgraderes og nye anlegg utvikles.

Vi har behov for 4-5 ressurspersoner som ønsker å bidra innenfor dette området.

Det er ønskelig at man har kompetanse som er relevant for arbeidet, f.eks. (men ikke bundet til) innsikt i plan- og bygningsloven, reguleringsarbeid, kalkulasjon, arkitekt/tegning, prosjektledelse o.l.

Arbeidet tar sikte på å følge prosessen skissert på www.idrettsbygg.no og det kan bli aktuelt å formalisere samarbeid med eksterne aktører.

Hvis du har lyst til å hjelpe klubben og nærmiljøet med dette, så meld din interesse til daglig leder Louise Pedersen på louise.pedersen@glassverketif.no innen 1.4.22.