For å få til dette trenger vi 2 - 3 ivrige personer som kan være keeperansvarlige.

Anders vil gi profesjonell opplæring og bidra med samlinger og opplæring gjennom hele 2022.

Etter endt engasjement vil han etterlate seg et opplegg som vi skal ta i bruk i årene fremover. Vi trenger deg som kan være med å ta ansvar for dette!

Fotballens arbeidsutvalg er veldig positive til dette og ønsker å bruke oppsparte penger til å investere i våre keeperes fremtid. Dette vil medføre at vi får økt motivasjon, innsats, glede og kompetanse hos våre fotballkeepere.

Bonusen og ringvirkningen som vi håper og tror på er at det skal være attraktivt å være keeper i Glassverket, det skal bli like kult å være keeper som en hvilken som helst annen plass på banen!

Som keeperansvarlig kommer du til å bli en del et eksklusivt team som skal trene på tvers av lag og kull.

De tre keepertrenerne i kjerneteamet skal, i tillegg til å overføre sin kompetanse til trenerteamene i de ulike lagene, også rullere på å være med på treningene hos lagene, samt samle alle keepere til eksklusive treninger.

Vi ønsker å gi noe til keeperne våre som vil bidra til at de blir lengst mulig aktive keepere i klubben vår!

 

Mål med satsningen:

  • skape kunnskap og forståelse hos trenere i Glassverket rundt keeperollen
  • gi keeperne våre tettere oppfølging enn i dag på treninger med eget lag
  • gjøre det attraktivt å stå i mål- bedre rekrutteringen
  • en bedre klubb

 

For deg som ble nysgjerrig nå, og har lyst til å bidra ta kontakt med robert.sipina@glassverketif.no.

For å få til denne satsningen er vi helt avhengige av et kjerneteamet på tre ivrige personer som ønsker å være keeperansvarlige.

Uten dere har vi rett og slett ikke kapasitet til å gi keeperne våre den kvaliteten og utviklingen som de fortjener og vill sette enorm stor pris på.

Sportslig hilsen

GIF fotball