Vi ønsker å presisere at alle må sette seg inn i de råd og regler som gjelder for fritidsaktiviteter og arrangement.

Det er fortsatt lov til å tilby organisert fritidsaktivitet for barn og unge (innenfor visse rammer), og  hallen er åpen for de som ønsker å gjennomføre trening.

Vi vil samtidig oppfordre til at dere gjør fornuftige vurderinger – kanskje passer det med litt tidlig juleferie i år? 

Ta vare på hverandre i den krevende tiden!

Her kan du lese om mer om hva som gjelder :

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/rad-og-regler-for-korona

Idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/

NHF: https://www.handball.no/nyheter/2021/ny-koronainfo-for-handball-norge/

NHF - stans i det meste av kampaktiviteten

NFF: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/sporsmal-og-svar-korona/

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/

 

Koronaretningslinjer for bruk av kommunale haller og gymsaler er vedlagt.