Tirsdag 30. november ble detaljregulering av Åskollen ungdomsskole 1.gangs behandlet i formannskapet. Det ble enstemmig vedtatt at forslag til detaljreguleringen skal legges ut til offentlig ettersyn.

Posisjonen fremmet et viktig tilleggsforslag som også ble vedtatt:

«Rådmannen bes raskt å starte en dialog med Glassverket Idrettslag og Drammen Idrettsråd om detaljutforming av anlegg for idrett innenfor rammene av reguleringsplanen som sikrer Glassverkets medvirkning i prosessen»

Vi er godt fornøyd med vedtaket. Medvirkningsprosessen har så langt ikke innfridd våre forventninger, og innspillene fra Glassverket som ble vedtatt i skolesaken i 2019 har ikke blitt ivaretatt i senere vedtak, derfor har vi jobbet for å etablere en bedre dialog med rådmannen og politikerne fremover. Forrige uke hadde vi et konstruktivt møte med ordfører og rådmannen, vi er glade for at vi har blitt hørt, og at det nå igjen er vedtatt at Glassverket skal delta aktivt i utformingen av idrettsanlegg på Åskollen når den nye skolen planlegges. Glassverket har ikke mandat til å mene noe om skolesaken, men har hele veien forsøkt å ivareta idretten, og kun idrettens behov. Årsmøtet har gitt oss i oppgave å: begrense tap av areal, sikre best mulig treningsvilkår i byggeperioden og sikre fullverdige erstatningsareal.

Vi ser frem til videre prosess og mener at det fremdeles er mulig å bli enige om gode løsninger - der idrettsanlegg, ny skole og flerbrukshall blir bedre enn i dag og vil gi bydelen vår et skikkelig løft.