Hensikten med samlingen er å introdusere «Den lilla tråden» - klubbens retningslinjer for hvordan vi skal ha det i- og drive klubben vår.

Vi trenger innspill og engasjement rundt dette arbeidet. Klubbens visjon, verdier og mål blir sentrale tema, og vi skal sammen finne ut hvordan vi skal omsette dette til ønsket adferd i klubben.

Administrativt er klubben tilbake på rett vei, men sportslig sett er det fortsatt noe  ulik praksis på tvers i klubben. Vi ønsker å definere hva det vil si «å være lilla» og vi håper det kommer gode innspill og synspunkter, dette vil danne grunnlaget for hva vi fokuserer på og hvordan vi utvikler klubben vår videre.

Etter det faglige opplegget blir det mat og drikke.

Samlingen vil legge grunnlaget for en tilsvarende samling etter årsskiftet der alle trenere, lagledere og andre med verv i klubben vil bli invitert.

Vi håper så mange som mulig av dere vil være med å sette kursen videre, sammen med oss i styret!