Nå kan trening og kampaktivitet gjennomføres uten smitteverntiltak!

Du kan lese mer om hvilke råd som gjelder her:

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/nye-anbefalinger-knyttet-til-koronapandemien/