Når det gjelder arrangementer (feks kamper), både innendørs og ute, kreves det smittevernsvakter for å ivareta publikumsregistrering, max antall publikum og jevnlig spriting av flater og utstyrt (innendørs).

De respektive gruppene har ansvar for å sørge for at dette overholdes.