Hvem kan få Fritidskortet?

Barn og unge med bostedsadresse i kommunen i alderen 6 - 18 år.

Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan derfor ikke overføres til andre søsken.

Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år. 

 

Hva dekker Fritidskortet?

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter opptil kr. 1000 pr. barn per halvår.

Treningsavgift, kontingent etc. er inkludert i ordningen.

Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 8 ganger i halvåret. 

Hvis du har brukt Fritidskortet ditt, må du vente til neste halvår for å få påfyll.

Når du får en faktura på aktivitetskontingent eller medlemskontingent, så kan du gå inn på denne linken for å se hvordan du går frem for å bruke fritidskortet:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/kunst-kultur/fritidskortet/

Ved spørsmål om fritidskortet kan daglig leder Louise Pedersen kontaktes på:

Epost: louise.pedersen@glassverketif.no  og mobil 923 13 234