Administrasjonen "logger litt av"

Administrasjonen er tilbake på kontoret den 02.08.2021 

Glassverket ønsker alle medlemmer, spillere, foresatte, frivillige og samarbeidspartnere en god sommer.

Daglig Leder Louise Pedersen kan kontaktes på 92313234 eller mail louise.pedersen@glassverketif.no 

(Mail og mobil svares sporadisk i denne periode...)

 

Tilbake