Det gis unntak fra anbefalingen om èn meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Kamper ol. kan gjennomføres innen regionen eller kretsen.

Voksne anbefales gruppestørrelse på inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.  

 

Barn og unge under 20 år kan delta på idrettsarrangement eller konkurranser på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde èn meters avstand.

 

Forøvrig er det de nasjonale anbefalingene og forskrift som gjelder.