Klubbens aktiviteter er definert til å være arrangementer (i motsetning til private sammenkomster) og det skilles mellom innendørs og utendørs arrangementer. Det er også noen regler spesifikt for idrett og hvem som skal telles med i begrensningene som er gitt på antall deltakere.

Kort oppsummert noen av endringene:

  • Det kan være inntil 50 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år fra Drammen Kommune. Drammen Kommune har imidlert satt en begrensning på 34 stk (17 stk oppe og 17 stk nede) i GIF hallen tidligere. Denne gjelder inntil annen beskjed gis. 
  • Det kan være inntil 100 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år fra Drammen Kommune hvis publikum har faste, tilviste sitteplasser. (Begrensningen på 2 x 17 personer i GIF-hallen gjelder også her inntil annen beskjed gis). 
  • Det kan være inntil 200 personer på utendørs arrangement som samler deltakere under 20 år fra Drammen Kommune.
  • Det kan være inntil 3 kohorter a 200 personer på utendørs arrangementer hvis publikum sitter på faste, tilviste plasser og det er minst 2 meter mellom hver kohort (typisk ift eliteseriekamper i fotball).

 Det er fortsatt relativt strenge restriksjoner i Drammen Kommune, så for full oversikt over hva som nå gjelder, ber vi deg lese siste oppdatering på Drammen Kommune sine hjemmesider her: Råd og regler for korona | Drammen kommune

Dersom du er i tvil, så kontakt din trener/ lagleder/ gruppeleder.

 

Med vennlig hilsen

Styret