For barn og unge under 20 år er det nå tillatt å arrangere kamper mellom lag innen samme kommune!

Følgende begrensninger gjelder for antall deltakere på arrangementet (kampen):

  • Maks 50 deltakere på utendørs arrangement. (Gjelder spillere, støtteapparat og publikum)

Merk, begrensningene gjelder pr arrangement/kamp. Det er mulig å gjennomføre flere kamper på arenaen vår samtidig, så lenge alle arrangement hver for seg følger disse begrensningene

 

  • Maks 10 publikum på innendørs arrangement (I tillegg til spillere og støtteapparat)

 

Hjemmelaget har ansvar for at Glassverkets koronahåndbok samt nasjonale og lokale regler og retningslinjer følges.

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/ny-lokal-forskrift-for-drammen-kommune/

https://glassverketif.no/category/129