Det er gledelig at vi igjen kan bruke hallen til innendørs trening.

Men vi anbefaler fortsatt at møter bør gjennomføres digitalt dersom det ikke er praktisk/ hensiktsmessig med fysisk tilstedeværelse.

Regjeringen har bestemt at Drammen kommune skal ha tiltaksnivå B, regulert i covid- 19 forskriftens kap. 5B fra og med mandag 26. april. Det innebærer noen lettelser i forhold til de tiltakene vi har i dag.

Tiltaksnivå B er et regionalt tiltak, vi har også nasjonale og lokale tiltak vi må følge.

Ved konflikt er det alltid de strengeste tiltakene som gjelder.

 

Dette gjelder fra mandag 26. april og inntil ny informasjon gis:

 

  • Alle over 20 år kan trene utendørs med minimum 1 meters avstand
  • Alle under 20 år kan trene innendørs og utendørs i normale former (med nærkontakt)
  • En gruppe bør være fast over tid, og det anbefales en gruppestørrelse på maks 20 spillere

 

VIKTIG:

Trening er frivillig for både spillere og trenere, og det vil derfor kunne variere mellom lagene hvilket tilbud som gis.

Glassverkets koronahåndbok skal følges!