Regjeringen har bestemt at Drammen kommune skal ha tiltaksnivå B, regulert i covid- 19 forskriftens kap. 5B fra og med mandag 26. april. Det innebærer noen lettelser i forhold til de tiltakene vi har i dag.

Tiltaksnivå B er et regionalt tiltak, vi har også nasjonale og lokale tiltak vi må følge. Ved konflikt er det alltid de strengeste tiltakene som gjelder.

 

Tiltaksnivå B tilsvarer det nivået som smitteverntiltakene i den lokale forskriften som gjelder i Drammen nå ligger på. For oss betyr det da at organisert trening kan gjenopptas. Når det gjelder rammer for hvordan treningen skal organiseres, så er det særforbundenes egne koronavettregler som skal gjelde, med mindre de lokale, regionale eller nasjonale tiltakene er strengere.

 

Glassverket følger de lokale, regionale og nasjonale smittevernreglene fremfor å utarbeide egne varianter. Det innebærer at styret nå åpner for allidrett, håndball og fotball igjen fra i morgen 26. april

Det kan virke noe ulogisk å åpne for trening på tvers av skoler og klasser og i større kohorter, samtidig som skolene i Drammen er på rødt nivå med svært strenge regler. Denne avgjørelsen er det Drammen kommune som har tatt, og vi velger å følge denne.

 

Formannskapet i Drammen skal behandle den lokale forskriften tirsdag 27. april, og de vil da ta stilling til om smittesituasjonen tilsier at det er behov for ytterligere tiltak enn den regionale forskriften. Det kan derfor bli innført tiltak som er strengere enn de regionale tiltakene allerede på tirsdag, noe som igjen kan få konsekvenser for idretten i Drammen.

 

Dette gjelder fra mandag 26. april og inntil ny informasjon gis:

 

  • Alle over 20 år kan trene utendørs med minimum 1 meters avstand
  • Alle under 20 år kan trene innendørs og utendørs i normale former (med nærkontakt)
  • En gruppe bør være fast over tid, og det anbefales en gruppestørrelse på maks 20 spillere

 

VIKTIG:

Trening er frivillig for både spillere og trenere, og det vil derfor kunne variere mellom lagene hvilket tilbud som gis.

Glassverkets koronahåndbok skal følges!