På agendaen var de vanlige sakene iht Lov for Glassverket, herunder behandling av årsberetning, årsregnskap og budsjett , samt fastsettelse av medlemskontingent og behandling av organisasjonsplanen.

Av øvrige saker ble tilbakeføring av divisjonslisens fra Reistad behandlet, og en Lovendring som gjaldt styrets sammensetning.

Det ble også gjennomført valg, og alle som på forhånd var innstilt av valgkomiteen ble valgt inn.  Kontinuitet i styrets arbeid er dermed sikret videre i ett år da alle de sittende styremedlemmene er med videre.

Vi vil ønske Ann Kristin Hauglin velkommen med på laget med et styreverv med ansvar for økonomioppfølging.

 

Det lyktes dessverre ikke å velge inn leder og varamedlem i valgkomiteèn, og dette er verv som må besettes. Ta kontakt med noen i styret dersom du ønsker å bidra!

 

Protokoll fra møtet blir tilgjengeliggjort på hjemmesiden.

Vi takker for deltakelsen og ser frem til en sportslig vår og sommer!