Det er likevel tillatt å organisere idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år utendørs i grupper på inntil 10 personer, og kun med personer fra samme kommune.

Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst 2 meteres avstand mellom deltakerne.

Tiltaksnivået gjelder til og med 11. april.

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/innforer-svart-strenge-koronatiltak-i-drammen-kommune/