Det er fortsatt tillatt å gjennomføre organiserte innendørs treninger for barn og unge under 20 år, men for alle utøvere som går på skole med rødt smittevernnivå, må aktivitetene gjennomføres med god avstand.

Treningene må derfor gjennomføres på en slik måte at spillerne kan holde minst èn meters avstand til andre og unngå fysisk kontakt.

Kampaktivitet og lignende er ikke tillatt.

Treninger skal gjennomføres i faste treningsgrupper, slik at lag/kull fra ulike klasser som til vanlig ikke trener sammen, ikke skal ha felles treninger.
For de over 20 år må trening gjennomføres utendørs.

 

Glassverkets koronahåndbok skal etterleves. Dersom et lag ikke kan stille med en smittevernansvarlig, skal treningen avlyses.

Møter og andre arrangement skal gjennomføres elektronisk.

 

Reglene gjelder inntil videre.

Info om ny lokal koronaforskrift finnes på drammen kommune sin hjemmeside..

https://www.drammen.kommune.no/

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/ma-holde-god-avstand-under-fritidsaktiviteter/