Film og bilder i Glassverkets regi

Info til alle medlemmer og publikum.

Vi får mange henvendelser av folk som ønsker å ta bilder eller filme barn og unge under trening og kamp for ulike formål. Vi forstår at dette kan være både relevant og morsomt, men vi tar personvern på alvor, og vet at det kreves samtykke for å publisere bilder eller film av andre.

Glassverket har laget et samtykkeskjema basert på mal fra Norges idrettsforbund.

Skjema finner dere her.

Innmeldingsskjema i Spond henviser også til dette skjema.

Alle foresatte til barn under 15 år vil bli bedt om å svare på samtykkespørsmål i Spond slik at vi får registrert dette, og kan tillate publisering av bilder og film der hvor samtykke er gitt. Barn over 15 år svarer på samtykkespørsmålet selv. Det er viktig at dere svarer på samtykkespørsmålet når dere får dette.

Dersom du ønsker å endre ditt samtykke, er du selv ansvarlig for å gi beskjed til trener/lagleder.

Dersom et lag har en spiller som ikke skal filmes eller tas bilde av, vil ikke dette laget kunne streame kamper eller lignende.

Viktig!

Husk at det kreves samtykke også fra motstanderlaget. Sitter du på tribunen og ønsker å streame kampen, eller på annen måte filme/ta bilder av kampen for å publisere dette, så må du sjekke med hjemmelagets trener/lagleder om de har innhentet samtykke fra begge lag til at film og bilder kan publiseres.