Pengene er forbeholdt faste avgifter som for eksempel medlemskontingent og treningsavgift, og kan ikke tas ut for å brukes på noe annet.

Dette er en nasjonal ordning hvor Drammen er tildelt 15 millioner kroner, noe som tilsvarer 1000 kroner pr barn under 18 år i Drammen, og hvis kommunen spytter inn litt, kan beløpet øke!

Dette er en kjempe flott ordning som vi håper resulterer i at enda flere barn og unge får mulighet til å være med oss på laget!

Vi kommer tilbake til hvordan ordningen vil fungere i praksis!

Les mere her om saken