Styret i Glassverket IF har vedtatt at det er behov for en justering av prisene for IFO plass, da disse ikke har vært justert på lang tid.

Det er samtidig gjort noen endringer i plasstypene, og det er nå mulig å velge 3 dagers uke eller 5 dagers uke, med eller uten morgenplass.

Valg av plasstype gjelder for et halvt år, og kan bare endres før oppstart av nytt halvår.

Øvrige vilkår gjelder som før.

Med virking fra 1.04.2021 gjelder følgende priser pr. måned:

Morgen og ettermiddag 5 dager/uke kr 2.990,-
Morgen og ettermiddag  3 dager/uke kr 2.150,-
Ettermiddag 5 dager/uke kr 2.240,-
Ettermiddag 3 dager/uke  kr 1.750,-

Feriedag heldagsplass: kr 180,-

Feriedag halvdagsplass: kr 235,-

Hilsen

Styret i Glassverket